Dries Claeys als nieuwe voorzitter : als opvolger van de gevierde Henri Smissaert