Een belangwekkend interview met den heer John Bauwens over vispropagande