Een mooie droom in wijde luchten : Oostendse schooljeugd werd bedacht met mooi speelplein : vlaggen wapperden nabij het "Fort Napoleon"