Een woordje van de redactie aangaande Dr. Gerard Daniëls