Eerste bijeenkomst Orde van de Oostendse Compagnie