Enkele bemerkingen bij ''De geschiedenis van de Kapucijnen en de Kapucijnenkerk te Oostende'' door A. De Groeve