Er gebeurde een en ander in Oostende in de aanloop naar de oorlog 14-18 (2)