Er zijn als strijdbare vrouw : advocate Bianca Aercke vindt inzet voor zichtzelf en voor onmondigen een fantastische zaak