Esperanto La Konko werd in Oostende heropgericht in 1987 - (Verenigingen van de week)