Eurokotter B.601 ''Van Maerlant'' vierde schip voor reder Balbaert. - Met foto's van de bemanning, reder André Balbaert en de doopplechtigheid van Foto gw