Factuur : Firmin Poublon-Vandenbouhede. Schrijnwerkerij. Spaarzaamheidstraat 50, Oostende