Factuur : Imprimerie Unitas. Drukkerij. Christinastraat 19, Oostende
Omschrijving

Fusie van de drukkerijen Elleboudt en Bouchery. Huis van kantoorartikelen in de Hendrik Serruyslaan 18, Oostende.

Grafisch bedrijf opgericht in 1894 door Alfons Elleboudt, die begon met het uitgeven van de "De Zeewacht", een wekelijks nieuwsblad voor Oostende en het kustgebied. De zaak ontwikkelde zich stilaan tot een belangrijke handelsdrukkerij gespecialiseerd in het uitgeven van pronostiekbulletins in grote oplagen. Alfons Elleboudt werd opgevolgd door zijn zonen Robert en Charles, de stichters van de drukkerij "Unitas", thans beheerd door Jacques en Jean Elleboudt en Joe Nissen, respectievelijk zonen en schoonzoon van Charles. Wegens uitbreiding werd de drukkerij ondergebracht in nieuwe, modern uitgeruste werkhuizen te Stene, die ruim 3000 m2 beslaan. De kantoren van de drukkerij, alsmede de administratie en de redactie van "De Zeewacht" (oplage 18000) blijven gevestigd te Oostende. Het gezamelijk personeel telt 50 leden. In : Dit is West-Vlaanderen : steden, gemeenten, bevolking : dl.2 / Lucien Dendooven. Flandria, 1963. p.1298

31/
12/
1930