Factuur : Ostend Motors. Garage - Carrosserie. Torhoutsesteenweg 36-52, Stene