Foto : Bouw van een houten vissersvaartuig te Oostende