Foto : Broederbond der Oudstrijders 3de en 23ste Linieregimenten
Omschrijving

Zwart/wit foto Antony 290933-3. - Formaat : 22,5 x 29,5 cm. – Tijdens de herdenking van de overwinningen te Clercken Houthulst, werd een wimpel overhandigd aan de jeugdleden van de Broederbond van Oudstrijders voor het Monument der Gesneuvelden
Bron : EO 20/09/1933
Voor artikel zie pdf-bestand

29/
09/
1933