Foto : Burgerlijk hospitaal of Sint-Janshospitaal. Edith Cavellstraat