Foto : C-Power. Bouw van de fundering voor offshore windturbines (08)
Omschrijving

Formaat : 10 x 25 cm. - Bouwen van de zes kandelaars voor het windmolenpark op de Thortonbank in de Noordzee. In de achtergrond vuurtoren Lange nelle

2008