Foto : C-Power. Bouw van de fundering voor offshore windturbines (15)