Foto : De 1-meistoet 1947
Omschrijving

Een afdeling van de "Rode Valken" staat klaar in de Jules Peurquaetstraat, toen Veldstraat, om op te stappen in de 1-meistoet 1947. De verwijzing op de wagen is naar Staf DECLERCQ, leider V.N.V.  en naar Leon DEGRELLE, leider van R.E.X., twee topcollaborateurs met de Duitse bezetter.

01/
05/
1947