Foto : De Adolf Buylstraat (1928)
Omschrijving
Het nieuwe gebouw van de "Librairie Internationale Boekhandel", de vroegere "Librairie Devriendt". Gebouw opgericht in 1928. De zaak werd tot in 1948 gerund door Frans Devriendt. Van 1948 tot 1980 werd de handel verder uitgebaat door de heer en mevrouw Charles Heilman-Gilberte Devriendt
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 2
1985
Pagina
111