Foto : De Babylonestraat vanaf de Hendrik Serruyslaan naar de Aartshertoginnestraat (1910). Links op de hoek de herberg "Hof van Belofte"