Foto : De Polderstraat (1910). Links op de hoek van Lijndraaiersstraat brouwerij Jean, of Brasserie de l'Espérance.