Foto : De Quarantaine (1920)
Omschrijving
Gelegen op de oosteroever, tegenover het Klein Strand. In dit gebouw werden goederen en brieven, die kwamen uit landen waar eventuele besmettelijke ziekten heersten, gedesinfecteerd. Na de Eerste Wereldoorlog geraakte het gebouw in verval en werd dan gesloopt.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 2
1985
Pagina
105