Foto : De Visserskaai (1936) (05)
Omschrijving
Vierde en laatste gedeelte van de huizenrij tussen de Sint-Paulusstraat (links) en de Ooststraat (rechts). Op de foto van links naar rechts : De Crèche Saint Vincent, Café Mary (1), de zuivel- en kruidenierswinkel van A. Vanhee-Bostyn en op de hoek een kruidenierswinkel. (1) O. Martinsen-Vandekerckhove
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
128