Foto : De Visserskaai (1936) (07)
Omschrijving
Tweede gedeelte van de huizenrij, tussen het Vissersplein (links) richting Nieuwstraat (rechts). Op de foto van links naar rechts : Het Café In de Stad Vilvoorde (1), het café In de Stad Gent (2), het café van het echtpaar Pierre Salliau-Nefors, het café van het echtpaar J. Corveleyn-Pavi, en het leegstand pand van het vroegere café-restaurant Au Nouveau Phare (3). (1) J. Wouters ; (2) Emiel Hoste-Denye en (3) E. Demeester-Billiet
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
132