Foto : De Visserskaai (1936) (11)
Omschrijving
Gedeelte van de Visserskaai tussen de Cirkelstraat (links) en de Langestraat (rechts). Op de foto van links naar rechts : Het Café Au Bien Venu, het café De Scheepvaart, het Café A la Nouvelle Friture (1), de café-friture La Crevette (2), het café A l'Entrée du Port (3), het Café Emile (Salliau) en de Taverne Alphonse + Hotel Restaurant Repos de la Digue. (1) Em. Willaert-Rahier ; (2) Weduwe Laurent Geselle en (3) Van Troostenberghe
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
136