Foto : De Zeedijk en het Klein Strand (1860)
Omschrijving
De "Cercle du Phare", gebouwd in 1845 omheen de eerste vuurtoren, was gelegen op de Zeedijk waar thans het "Monument der Zeelieden" op het Zeeheldenplein staat. Links ervan, ziet men de zijgevel van het "Pavillon Royal". Op het Klein Strand, in een badkar, de fotografiezaak van César Mitkiewicz, één van de eerste fotografen werkzaam te Oostende
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 3
1987
Pagina
8