Foto : De Zeedijk, thans Albert I-promenade (circa 1932)
Omschrijving
Autocar van de heer Van Hove, uitbater van het Hotel Royal Belge, gelegen op de hoek van de Zeedijk en de Kursaal-Oosthelling. Deze autocar werd meestal gebruikt om de Engelse toeristen heen en terug te voeren naar het Ieperse, voor een bezoek aan de Engelse soldatenkerkhovern. De car werd later verkocht aan de heer Charles Ramoudt uit de Kaaistraat.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5
1991
Pagina
98