Foto : Deep River Boys. Kursaal Oostende. 22-28/07/1960