Foto : Deken BUTAYE
Omschrijving

Deken BUTAYE, tweede van links tijdens een kerkelijke viering, op de achtergrond Jan PIERS latere burgemeester. Inhaling van pastoor Valère Adriaen op de Sint-Godelieveparochie. Hij was er pastoor van 1958 tot 1972.

1960
1970