Foto : Edith Piaf en Théo Sarapo. Kursaal Oostende. 14/08/1962