Foto : Groepsfoto Door Strijd tot Zege!
Omschrijving

Groepsfoto van de Toneelmaatschappij “ Door Strijd tot Zege!” met vaandel op de binnenkoer van het "Grand Hotel Fontaine"
Oostende 17 maart 1914
AFMETINGEN INTERN : 37,5 x 47,5 cm
AFMETINGEN EXTERN :  71,5 x 81 cm
ingekaderd

17/
03/
1914