Foto : Havengeul
Omschrijving

Formaat : 12;5 x 18 cm. - Een jacht in de havengeul. Rechts, het Ooststaketsel met tijseinpost. Het is lange tijd een traditie geweest dan men op het einde van het Weststaketsel kon vissen met een kruisnet. Een attractie voor de toeristen in de hoop een krabbetje of visje te verschalken.