Foto : Het Klein Strand (1860)
Omschrijving
Een groep kinderen op het Klein Strand. Links, de voetgangersbrug, bijgenaamd de "Jeneverbrug", die de dijk verbond met het Weststaketsel. Het paviljoentje op de dijk bij deze brug is het "Pavillon Geruzet" (Photographie - Salon de Lecture - Souvenirs). Rechts, op de achtergrond, een gedeelte van het "Bastion" van de oostelijke vestingen
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 3
1987
Pagina
5