Foto : Het monument voor de gesneuvelden van het 3e en 23e Linieregiment (circa 1930)
Omschrijving
Dit gedenkteken werd in 1923 opgericht in een plantsoen gelegen nabij de kazerne langs de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Het monument is het werk van de beeldhouwer Marcel Rau en stelt een gevleugelde allergorische figuur voor, die een lauwerkrans omhoog houdt.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5
1991
Pagina
91