Foto : Het Oostends schepencollege
Omschrijving

Het Oostends schepencollege in vergadering. Van links naar rechts Raymond MIROIR, John LAUWEREINS, Henri EDEBAU, Jan PIERS ,Michel SURMONT,stadssecretariis, Kamiel DEHOUCK en Fran├žois VAN CAILLIE.

1960
1970