Foto : Het Oostends schepencollege
Omschrijving

Het Oostends schepencollege,van links naar rechts John LAUWEREINS, Henri EDEBAU, Roger DE KINDER, Jan PIERS, Michel SURMONT, stadssecretaris, Kamiel DEHOUCK en Fran├žois VAN CAILLIE.

1960
1970