Foto : Het Sint Janshospitaal. Hospitaalstraat, thans Edith Cavellstraat (circa 1890)
Omschrijving
Het Sint Janshospitaal werd gebouwd rond 1872, naar de plannen van de heer Jean Louis Felix Rosseels, architect - hoofdcondcuteur bij de diensten van Bruggen en Wegen, die persoonlijk de werken leidde. Op 28 september 1874 werd het in gebruik genomen. De Zusters Augustinessen, die overgekomen waren van het oude hospitaal in de Weststraat, stonden in voor de ziekenzorg. De inhuldiging door de provinciegouverneur, had plaats op 29 september 1874. Een maand later, op 29 oktober 1874 werd de kapel van het hospitaal gewijd door Monseigneur Faict, bisschop van Brugge.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5
1991
Pagina
3