Foto : Hoek Lijndraaiersstraat en Fregatstraat (circa 1900)
Omschrijving
De afspanning-café "Au Cheval d'Or" werd uitgebaat door P. Maes. Het was een plaats van bijeenkomst voor de toneelkring "Door Strijd tot Zege". De toneelopvoeringen werden gehouden in een bijgebouwd zaaltje.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 3
1987
Pagina
30