Foto : Hoeve De Lange Schuur. Stuiverstraat 599 (03)