Foto : Hoeve "De Lange Schuur". Stuiverstraat 599 (06)