Foto : Honderdjarige (1932)
Omschrijving
In augustus 1932 werd een grootse stoet ingericht ter ere van de honderdjarige Joanna Symoens - weduwe Fr. Delaere. De foto werd genomen aan de Torhoutsesteenweg, te hoogte van de Zwaluwenstraat (links). "Praalwagen getrokken door twee paarden met het opschrift : Hulde aan de honderdjarige. Moeder Delaere. Links, de rijwielhandel van Richard Wybouw, Torhoutsesteenweg 236. De woningen waren versierd en de vlaggen hingen uit. Veel volk op de been" Meer info in De Zeewacht, 06/08/1932, p.1
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5
1991
Pagina
99