Foto : Immo Vyva. Alfons Pieterlaan 17 en hoek Rogierlaan