Foto : John LAUWEREINS
Omschrijving

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS houdt een toespraak in de Noordstar tijdens de viering van het 30 jarig bestaan van "De Vrije Zwemmmers". Links vooraan beeltenis van stichter Maurice REYNAERT.

1963