Foto : Kruishofhoeve. Detail interieur. Kruishofstraat 1