Foto : La Konko
Omschrijving

Formaat : 13 x 18 cm. - . Esperantogroep "La Konko" ontvangen op het stadhuis door burgemeester Goekint en enkele leden van het Schepencollege. De dame in wit naast schepen Paul Van Laere is Flory Witdoeckt.