Foto : La Konko
Omschrijving

Formaat : 13 x 18 cm. - Esperantogroep "La Konko" ontvangen op het stadhuis door burgemeester Goekint en enkele leden van het Schepencollege. De dame in wit is Flory Witdoeckt. Raymond Wylleman, ondervoorzitter van "La Konka " houdt een toespraak.