Foto : Langestraat. Binnenzicht "Ons Achturenhuis" (1921)