Foto : Les Heures Claires. Hoek Albert I-promenade-Hertstraat