Foto : Lossen van vis
Omschrijving

Formaat : 14.5 x 10 cm. - De vis wordt gelost en de bennen gewogen op de Vindictivelaan in 1930. Links, een watercontainer, op de achtergrond, de oude vismijn, bijgenaamd "De Cirk" en rechts een gedeelte van de O.245 "Evolution" van reder Auguste Vileyn (Yvonne Vyncke)

1930